جهانی ازعشق

مطالب عاشقانه

برای دلم، گاهی مادری مهربان میشوم


دست نوازش بر سرش میکشم


میگویم: «غصه نخور، میگذرد …»


برای دلم، گاهی پدر میشوم


خشمگین میگویم: «بس کن دیگر بزرگ شدی ….»


گاهی هم دوستی میشوم مهربان


دستش را میگیرم میبرمش به باغ رویا …


دلم ، از دست من خسته استـــــ

نوشته شده در ۱۳٩٢/۱/٢٤| ساعت ٥:٤٧ ‎ب.ظ| توسط آتـــــــــنــــــــــــا| نظرات ()

یادگرفتـــه ام
انسان مدرنـــی باشــــم
و هــر بار که دلتنـــــــگ میشــــوم
بـه جای بغـــــض و اشــــک
تنهـــا به این جملـــه اکتفــا کنـــم کــه
هوای بـــد ایــن روزهــا
آدم را افســــــــرده میکنـد ..!


نوشته شده در ۱۳٩٢/۱/٢٤| ساعت ٥:٤٥ ‎ب.ظ| توسط آتـــــــــنــــــــــــا| نظرات ()

از یــــک جــــایی بــــه بعــــد

دیگــــــه نــــــه

دســـــــت و پــــا مــــی زنــــی

نـــــه بــــال بــــال میــــزنــــی

نـــــه دل دل میــــــکنی

... نـــــــه داد و بیــــداد میــــــکنی

نــــــه گــــریــــه میـــــکنی

نـــــه مشتتـــــو میــــکوبی تــــو دیــــوار

نـــــــه ســــرتــــو مــــیزنی بــــه دیــــوار

نــــــــــه.....

از یــــــه جــــایــی بـــه بعـــد فقـــط سکـــوت میکنـــــی ..!

نوشته شده در ۱۳٩٢/۱/٢٤| ساعت ٥:٤۳ ‎ب.ظ| توسط آتـــــــــنــــــــــــا| نظرات ()

دنـیـا را وارونـه مـی خـواهـم ...

آدم هـا را..

اتـفـاق هـا را ...

نرسـیـدن هـا...نتـوانـسـتـن هـا...نخـواسـتـن هـا را نـیـز ...!

دلـم مـی خـواهـد...

رویـاهـا از سـر و کـول هـم بـالا بـرونـد...

مـردمـان بـخـنـدنـد از تـه دل ...

مـی خـواهـم هـرکـسـی دسـت دراز کـنـدو...

سـتـاره خـودش بـچـیـنـد از آن بـالا...

مـی خـواهـم دیـگـر سـر بـه تـن هـیـچ غـصّـه ای نـبـاشـد...!!
نوشته شده در ۱۳٩٢/۱/۱۸| ساعت ٦:۱٥ ‎ب.ظ| توسط آتـــــــــنــــــــــــا| نظرات ()

و من تردید داشتم

که با نبودنت آرام می شوم

یا با بودنت خوشبخت؟

و حتی شک داشتم


که آرامش را می خواهم یا خوشبختی را!


و هنوز دست و پا میزنند


ذهن خسته ام…


قلب درمانده ام…


چشمان بهت زده ام…


حرف هایم این روزها سر و ته ندارد!!

نوشته شده در ۱۳٩٢/۱/۱۸| ساعت ٦:۱۳ ‎ب.ظ| توسط آتـــــــــنــــــــــــا| نظرات ()

ایـــن روزهــا حـالم خــوب اســت

نه نشــانی از دلتنگی

نـــه روزنه ای از ســیاهی

و نه وســـوسه ای از دلبســـتگی

نوشـــتنم را بهـــانه ای نیست،جز گفتن اینـــکه

مــن ... بعد از تو ... به هـــیچ اویــی

اجـــازه ی مــا شــدن نــمی دهم

نوشته شده در ۱۳٩٢/۱/۱۸| ساعت ٦:۱٢ ‎ب.ظ| توسط آتـــــــــنــــــــــــا| نظرات ()

تنهــایـم …
اما دلتنگ آغــوشی نیستــم…
خستــه ام …
ولـی به تکیـه گـاه نمـی اندیشــم…
چشــم هـایـم تـر هستنــد و قــرمــز…
ولــی رازی نـدارم…
چــون مدتهــاست دیگــر کسی را “خیلــی” دوست ندارم…
فقط خیلـی هـا را دوست دارم …
نوشته شده در ۱۳٩٢/۱/۸| ساعت ۱٢:٤٩ ‎ب.ظ| توسط آتـــــــــنــــــــــــا| نظرات ()قالب جدید وبلاگ پيچك دات نت