جهانی ازعشق

مطالب عاشقانه

هر نتی که از عشق بگوید

زیباست

حالا

سمفونی پنجم بتهوون باشد

یا زنگ تلفنی که در انتظار صدای توست .

نوشته شده در ۱۳٩٢/۱۱/٢٥| ساعت ٦:٤۸ ‎ب.ظ| توسط آتـــــــــنــــــــــــا| نظرات ()

بایــــد بــــه بعضــــی پســــرا گفــــت :


آهــــای پســــر ...


حواســــت باشــــه ...!


ایــــن دختــــری کــــه بــــه تــــو دل داده ,


خیلی هــــا در " آرزوی نیــــم نگاهــــش " هستنــــد ...


لیاقــــت داشتــــه بــــاش ..............!
نوشته شده در ۱۳٩٢/۱۱/٢٢| ساعت ٥:٤٩ ‎ب.ظ| توسط آتـــــــــنــــــــــــا| نظرات ()

امشب دلم برای تو بی انتها گرفت

دنیای رنگ باخته دست مرا گرفت

می خواستم قدم بزنم ساحل تو را

دریا دلش گرفت و پس از آن هوا گرفت

می خواستم که از تو و من ها شویم ما

می خواستم ولی دل تنگ "شما"گرفت

خودکار مشکی و ورق پاره ای که بود

نقش دو چشم های تورا بی هوا گرفت

افتادم و شکستم و نابودتر شدم

آشوب ناگزیر مرا بی صدا گرفت

فریاد های یخ زده ام در گلو شکست

وقتی بنای سرکش عشق تو پا گرفت

این ماجرا به رفتن تو ختم می شود

طوری که پشت پای تو قلب خدا گرفت

"سید مهدی نزاد هاشمی"

نوشته شده در ۱۳٩٢/۱۱/٢٢| ساعت ٥:۱۸ ‎ب.ظ| توسط آتـــــــــنــــــــــــا| نظرات ()

چــه خوب بود اگــر

یکـــبار بر حسب اتـفــاق

" تـــو "

از میـــان همـه ی گیومـــه هـا

بیرون می آمدی

می نشستی کنــار دلتنگی ام

پر می کردیم

فآصله ی بین دو

" "

را بـا یک دنیـــا آغوشت

و با هـم

بـه جای خالــی ات میــان شعــــر هـا

می خندیدیم

آنوقت من عاشق خنـدیدنت می شـدم

می بوسیدمت

باز می گذاشتمت ســر جایت

درست در حصـــــار تنگ این شکل هــا

و بـــاز

" تــو "

برای همیشـه

جلوی چشمانم تکـــرار می شدی

با همـان لبخنـــد

با همان بوســــه

نوشته شده در ۱۳٩٢/۱۱/٢٢| ساعت ٥:۱٦ ‎ب.ظ| توسط آتـــــــــنــــــــــــا| نظرات ()

همیشه هــمــانے....

فــرقے نــבارב ..

چــه ڪسے چــہ مے گــویــב ،

" تــــــــــو " !!

همــانــے ڪـہ همــیـشـہ
" בوســتـش בارم "
همــانـے ڪـہ تــا غــصـّـہ ام مے گیــرב
ســر و ڪلّـــہ اش پــیــدا مے شوב
و تــا مــرا نـخنـבانـב
בســﭞ بـرבار نمے شوב!
هـمـانے ڪـہ همــیــشـہ
پـــُـر اسـﭞ از
شـور و شـاבے و زنـבگے ...
" تــــــــــو "
همیشه هــمــانے....
نوشته شده در ۱۳٩٢/۱۱/٢٠| ساعت ٥:٤٢ ‎ب.ظ| توسط آتـــــــــنــــــــــــا| نظرات ()

وقت رفتنت یادم بیآور خآطراتت را بدهم، ببری 

خودت که نباشی به چه کارم می آیند؟!

فقط ذره ذره نابودیم را ضمانت می کنند!!! 

نوشته شده در ۱۳٩٢/۱۱/۱٤| ساعت ٥:۳۸ ‎ب.ظ| توسط آتـــــــــنــــــــــــا| نظرات ()

خسته ام...

از تو...

از خودم...

از همه ی زندگی...


میخواهم بکشم کنار!

از تو...

از خودم...

از همه ی زندگی!

نوشته شده در ۱۳٩٢/۱۱/۱٤| ساعت ٥:۳۳ ‎ب.ظ| توسط آتـــــــــنــــــــــــا| نظرات ()

روی خاطراتمان

" سُر " می خورم

به تو که می رسم

" قلبم " می شکند...!

نوشته شده در ۱۳٩٢/۱۱/٧| ساعت ٧:٥٥ ‎ب.ظ| توسط آتـــــــــنــــــــــــا| نظرات ()

دلـتـنـگـی هــا گـاه از جـنـسِ اشـک انـد و گـاه از جـنـسِ بـغـض ؛
گـاه سـکـوت مـی شـونـد و خـامـوش مـی مـانـنـد ؛
گـاه هـ ـ ـق هـ ـ ـق مـی شـونـد و مـی بـارنـد . . .
دلـتـنـگـیِ مـن بـرایِ تـو
امـّـا جـنـسِ غـریـبــی دارد . . .!

نوشته شده در ۱۳٩٢/۱۱/٦| ساعت ٦:٠۳ ‎ب.ظ| توسط آتـــــــــنــــــــــــا| نظرات ()

من اگر عاشقانه مینویسم


فقط مینویسم تا عشق یاد قلبم بماند . . .


در این ژرفای عادت ها و دل کندن ها و هوس ها . . .


فقط تمرین آدم بودن میکنم . . . !

نوشته شده در ۱۳٩٢/۱۱/٦| ساعت ٦:٠٢ ‎ب.ظ| توسط آتـــــــــنــــــــــــا| نظرات ()

مانده ام

آنان که به من می گویند

نوشته هایم زیباست

اگر چشمان تو را ببینند

چه خواهند گفت...!

نوشته شده در ۱۳٩٢/۱۱/۱| ساعت ۱۱:۳٤ ‎ق.ظ| توسط آتـــــــــنــــــــــــا| نظرات ()قالب جدید وبلاگ پيچك دات نت