فرهاد بی وفای من…..


هرجا که میخواهی باش……….


آرزوی من این است دل شیرین دیگری رانشکنی!!!!!
/ 1 نظر / 5 بازدید
حاج حسین

نصایحی که خداوند به عیسی بن مریم (علیهماالسلام) فرموده چنین آمده : (( به من بازگرد و به درگاهم توبه آور ؛ زیرا بر من بزرگ نیاید که گناهی را بیامرزم با اینکه من ارحم الراحمین هستم . تا مهلت از عمر داری برای خویش کار کن پیش از آنکه دیگری به کارت نیاید و کردارت نیفزاید . مرا بپرست برای روزی که هزار ساله است که در آن روز ، حسنه را چند برابر پاداش دهم و به راستی که سیّئه در آن روز صاحب خود را گرفتار کند . برای خود در دوران مهلت ، آمادگی فراهم ساز و در کار خوب رقابت کن . چه بسا مجلسی که اهل آن از آن برخیزند و خود را از دوزخ پناه داده باشند )) .