تمامی سدها را به بهانه تو خواهم شکست

تمامی راهها را هموار خواهم ساخت

به بهانه تو

دردم را گریه هایم را حبس می کنم در وجودم

به بهانه تو

تو را ، عشقم را ، قلبم را دوست دارم

و با تو همه ترانه ها را خواهم سرود


/ 0 نظر / 5 بازدید