** می روم از رفتنم دل شاد باش**

من پذیرفتم شکست خویش را

            پند های عقل دور اندیش را

                         من پذیرفتم که عشق افسانه است

                                           این دل درد آشنا دیوانه است

می روم شاید فراموشت کنم

           با فراموشی هم آغوشت کنم 

                           می روم از رفتنم دل شاد باش

                                                     از عذاب دیدنم آزاد باش

گرچه تو تنها ز پیشم می روی

          آرزو دارم ولی عاشق شوی

                          آرزو دارم بفهمی درد را 

                                      تلخی برخورد های سرد را

           می رسدروزی که بی من لحظه ها را سر کنی

                            می رسد روزی که مرگ عشق را باور کنی

                                       می رسدروزی که تنها در کنار عکس من

                                               نامه های کهنه ام را مو به مو از بر کنی

 


/ 0 نظر / 9 بازدید