دوستت دارم


لمس  کلماتی  که  اینک  میخوانی

لمس  کن  حس  زیبای  مرا  توی  این  کلمات

لمس  کن تا بدانی  چقدر  دوستت دارم

لمس کن  تمام  نفسهایم  را از  این  کلمات

ایا  گونه های    خیس  مرا  لمس  کردی؟

ایا  لحظات  بیقراری  مرا  حس  کردی

هنوز  نه؟

پس  بخوان  این  کلمات را با  تمام وجودت

چقدر  دوست دارم  سر  روی  شانه ات  بگذارم

گرمای  دوستت  دارم را  به گوشت برسانم

نجوای  سوز  عاشقانه ام  را  بسرایم

اگر  میبینی  تمام  فکر و زندگی  من  تو  شده ای

بدان دست خودم  نیست...

اگر میبینی  چشمهایم  در بیشتر  لحظه هاخیس است

و دستانم  میلرزد  بدان از  بیقراری  تو هست..

هر سحرگاهم  تا چشم  میگشایم  سلامم را به سوی تو  روانه میکنم

هر  اذان  ظهر    لحظات  نورانی  برایت  هدیه میکنم

هر شامگاه  دست  به  سوی  آسمان  کرده 

برایت  آرزوی  خوشبختی میکنم

هر  شب  قبل  از  خواب  رویای  زیبای   من میشوی

کلمات را لمس  کردی؟ 

میخواهم  بگویم  دوستت دارم

/ 0 نظر / 5 بازدید