سوال کرده ام از تمام جاده های پشت سرم
که تا کدام کجا ،دوری از تو را ببرم
خودت بگو که به بال و پرم توان شده ای
کجاست خط به پایان رسیدن سفرم ؟
چه حیرت است !که حس میکنم جوان ترم و
شناسنامه نشان می دهد که پیر ترم
دلیل من
-به نشانی –
نمک دوباره بپاش
به زخم زخم حسودان گنگ دور و برم
دو بیتی و غزل و قطعه ئو قصیده که نه
شده است مثنوی غربت آخرین اثرم
صدایم کن که به آنی سفر تمام شود
و بشنویم :تو را در همیشه منتظرم

/ 0 نظر / 53 بازدید