کاش میشد عشق را تفسیر کردخواب چشمان تو را تعبیر کردکاش میشد همچون گلها ساده بودسادگی را با تو عالمگیر کردکاش میشد در خراب آباد دل خانه احساس را تعمیر کردکاش میشد در حریم سینه ها عشق را با وسعتش تکثیر کرد
/ 0 نظر / 4 بازدید