حَـتـم دارم کـارگـران در تمــــام ِ جاده هــا
مـشـغـول ِ کـارنــد ...!
هـمـه راه‌هـایـی کـه تــو را بـه مـن مـی‌رسـاننــد
در دسـتـــِ تـعـمـیـــرنـد ...!
اگـر نـه، تــو حتمـا مـی‌آمـدی ...!!!
/ 3 نظر / 5 بازدید
M.H.V

الان یک خرس تو اون تاریکی عکس قایم شده باشه و از تو جنگل بیاد خیلی فضا رومانتیک تر میشه خخخخ یا مثلا ببری چیزی! اصن خرم بیاد خوبه [زبان]

مهدی

احتمالا تو طرح ترافیک گیر کرده...

مهدی

ولی این طور که بوش میاد شیر گاز بوده هر دو در اثر گاز گرفتگی خفه شدن مردن....