دقایق برای ساعتها نجوا می کنند....

ساعتها، روزها را به بازی می گیرند و....

روزها ،ماه ها را و ....

ماه ها..... سالها را

واین چنین می شود که ایام می گذرد

ومن روزهای بی قراری و دلتنگی و تنهاییم را

باهزار روایت بی الفبا از حضور تو ترسیم می کنم و...

می گویم:.

.

.

انگار همین دیروز بود

/ 3 نظر / 5 بازدید
کلبه شعر

آی ای دریغ و حسرت همیشگی ناگهان چقدر زود دیر میشود ...

اونیییییی زهرا

نوشته های خودتونه خیلی همشون قشنگن [تایید]خخخ

jalal

ناگهان چقدر زود دیر می شود