گفتی منو دوستم داری ما بیشتر

گفتی منو دوستم داری ما بیشتر

خیال عاشقی داری ما بیشتر

گفتی برام تو این روزای غمگین

یه عالمه شادی داری ما بیشتر

دلم دیگه ازت جدا نمیشه

از طب عشق تو رها نمیشه

گفتی که عاشق منی ما بیشتر

می خوام فقط خودت باشی همیشه

بیا که بودنت برام عزیزه

دلم شده برای تو یه ریزه

نگاهی که عاشقته همیشه

خزون برات دوباره اشک بریزه

هیچکی تو رو بیشتر از این نمیخواد

ابرای عشق دنبال تو نمی یان

من نمیگم خودت بگو عزیزم

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ دلت دیگه بیشتر از این چی میخواد؟؟؟؟؟؟؟؟؟
/ 1 نظر / 5 بازدید