مشکل از تــو نبـــــــــــود
                     از من بود

                         با کســــی حرف مــــیزدمــ

که سمعک هایـــــش را
                               پیش دیگری جا گذاشته بود . . .

/ 4 نظر / 5 بازدید
دانشجو 96

سلااااام! عبادات قبول باشه... خیلی زیبا گفتی[شوخی] التماس دعا[لبخند][گل]

hamid_kh

حرف هایم پر از حرف بود ... و گوش هایت خالی ... اما چه فایده ... شب شروع شده بود ... تو چشمانت را بسته بودی ... چشمانت را ...

تـِــےِ.اِم اَستم !

سلام :) خوبی؟! یِ لینک تکونی حسابی دارم ! حتما سر بزن تا یه وقت خدای نکرده حذف نشی[گل]