دیوانگی شاخ و دم نداردهمین که ساعتها و روزهابه فکرو خیال کسی هستی که به فکرت نیستخود نوعی دیوانگیست
/ 1 نظر / 21 بازدید
کلبه شعر

از برای تجربت چندی مرا دیوانه کن گر به از مجنون نبودم باز عاقل کن مرا شهریار