موهایم را نوازش کن
موهایم را بافته ام ....
کلافه ام ....دلتنگـــــــــم
دلم میخواهد تو برایم ببافی
به موهایم سنجاق سر میزنم ....
تار موی سفید دارم ...
همان تار مویی که گفتی با دنیا عوضش نمیکنی
هرشب شانه میزنم موهایم را
صبح که بیدار میشوم موهایم پریشان است
من هر شب خـــــواب سر انگشتان تو را می بینم ...
امروز دوباره عاشق شدم
تکیه دادم به شانه های مردانه ات
موهایم را نوازش می کردی…
مرا که می شناسی
رویا زیاد می بافم
راستـــــی
دلم برای عطر تنت تنگ شده بود
پیراهنت را جا گذاشتی
برای بردن آن هم نمی آیی؟

/ 1 نظر / 21 بازدید