مهم نیست خانه ات کجا باشد

برای یافتنت کافیست چشم هایم را ببندم

هر قفلی که می خواهد به درگاه خانه ات باشد

عشق پیچکی است که دیوار نمی شناسد.

/ 1 نظر / 5 بازدید
کلبه شعر

آرام هستم .... درست مثل درختی که در فصل پاییز, همه ی برگ هایش را باد برده است ...