هرشب به خودم قول میدهم که فراموشت کنموقتی عکست را میبینمتو را که نهقولم را فراموش میکنم . . .

/ 2 نظر / 25 بازدید
فرناز

سلام اتنا جان..ممنون ازحضورت..موفق باشی عسل..[قلب][قلب] وب توهم زیباست بازم بمن سربزن[ماچ]

کلبه شعر

تلخ است همه فکر کنند سرت شلوغ است و تنها خودت بدانی چقدر تنهایی ...