نوبهاریعنی تو

تو از تبار گلی، نوبهار یعنی تو

رگ شراب زمین، جویبار یعنی تو

صدای بال کبوتر، صدای دلکش توست

طنین زمزمه ی آبشار، یعنی تو

تو مثل عشق، بزرگی، صبور و پا برجا

نجیب و پاکدلی، کوهسار یعنی تو

منم پرنده ی زخمی، تو نوشدارویی

به بیقراری قلبم، قرار یعنی تو

زمین خالی و خشکم، عبوس و خاکی رنگ

لباس سبز منی، سبزه زار یعنی تو

من آشنای توام، ای همیشه بیگانه

تو تلخ تر ز غمی، انتظار یعنی تو

/ 0 نظر / 42 بازدید