خیلی سخته

خیلی سخت است این لحظه ها ، همین لحظه ای که تو نیستی و من به تو نیاز دارم!


خیلی سخت است تو باشی ، عشق من باشی ، من در انتظار تو باشم ، اما نتوانیم
همدیگر را ببینیم!


خیلی سخت است ، این دل گرفته باشد ، پر از درد دل و حرفهای ناگفته باشد اما
همدلی نباشد که بشنود درد های این دل را ....


خیلی سخت است چشمهایت پر از اشک باشد ، گونه هایت خیس باشد اما همنفسی
نباشد که اشکهایت را پاک کند ....


خیلی تلخ است لحظه فراموش شدنت از خاطر او که دوستش داری !


خیلی تلخ است کسی را دوست داشته باشی اما ندانی که او تو را دوست دارد یا نه!


خیلی تلخ است لحظه پژمرده شدن گل ، لحظه اسیر شدن پرنده ای تنها در قفس!


خیلی سخت است لحظه های عاشقی ، دور از یار ، بدون دلدار، بی قرار و چشم انتظار!


خیلی سخت است در این کویر تشنه به انتظار آمدن خزان نشستن ، در زیر برگهای
خشک به انتظار سرما نشستن!


خیلی تلخ است یک روز را با دلی گرفته به سر کنی ، انتظار شب را بکشی ، غروب را
ببینی و دلگرفته تر شوی ، انتظار طلوع را بکشی ، شب را بی ستاره ببینی و
شکسته تر شوی!


خیلی سخت است این وابستگی ، تحمل لحظه های بی کسی ، دور از عشق ، 
 این قصه را دیگر نمیتوان از سر نوشت !
16.gif
/ 0 نظر / 5 بازدید