می خوام که با هر نفسم بگم توئی همنفسم

 

 

می خوام که با هر نفسم بگم توئی همنفسم

بغض تو رو داد بزنم بگم توئی هر نفسم

 

 

می خوام که با ترانه هام قفل سکوت بشکنم

تو هم صدامو بشنوی منم صداتو بشنوم

می خوام بگم تو بهترین ستاره بخت منی

می خوام بگم که خواستمت تموم دنیای منی

می خوام که هرشب واسه تو ستاره هارو بشمارم

ماه و ستارم واسه چی هرچی که تو گفتی بشمارم

می خوام که بغض سینمو درد تو درمون بکنه

دردمو درمون نکنه شاید که آرومم کنه

می خوام که با برق نگات خورشید و ویرون بکنم

می خوام که با بغض صدات درد و پریشون بکنم

می خوام بگم عزیز من صبر و قرار من توئی

صبر و قرار تو منم عمر و نیاز من توئی

می خوام که خواستن تو رو با گریه فریاد بزنم

عشق و نیاز این دل و تو سینه فریاد بزنم

می خوام بگم دوست دارم تموم حرفام همینه

بگم فقط تو رو دارم تموم حرفام همینه

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید