چقدر خوشبختم!
می توانم عکس سیاه و سفید تو را ببوسم
و
باور کنم
که در آن سوی سواحل رویا،
با تماس نابهنگام گرمایی
به گونه ات
از خواب می پری!

/ 1 نظر / 5 بازدید
کلبه شعر

یادت را از من نگیر بگذار من هم مثل سهراب بگویم "دلخوشی هایم کم نیست"