عشق

من سالهاست به شادی بی پروای شاپرکها در خاطرات کودکیم قانعم...

 

به لطافتی که بعد از باران بروی گونه های شمعدانی می نشیند...

 

به هوای دلگیرتر از دل آسمان..

 

به شقایقهای زیر گنبد کبود در قصه های دور و دراز مادربزگ...

 

به صحبت گنجشکها با صبح و صدای آشنای یک پرنده در همهمه ی چلچله ها...

 

من به  سلام گرم گل یخ در دل کوه قانعم...

 

به تماشای پروانه ها در دشت خیالی رویاهایم..

 

به نگاه ساده ی ماه...

 

به پولک رها شده ی یک ماهی عاشق در تنگ بلوری..

 

من به یک نگاه قانعم.....

 

/ 0 نظر / 52 بازدید