همچون قطره ای بر نیلوفر

شبنمی افتاده به چنگ شب حیات

آرام و بی نشان

در آرزوی سر زدن آفتاب مرگ.

نشسته ام و چشم های خاموشم را

به لب های کبود مشرق دوخته ام..

پرستوهای بی بهار من!

قاصدک های آواره در باد

بازگردید......!!

/ 5 نظر / 5 بازدید
mo_so

خیلی زیبا بود