گاهی از کل دنیا
دلت...
یکی را می خواهد
و میدانی ،
تا ابد هم که خدا خدا کنی ،
به دستش نمی آوری...
می دانی که ،
باید بگذاری و بگذری ...
/ 0 نظر / 5 بازدید