**فقط یک پلک با من باش**

 فقط یک پلک با من باش.نمیخوام از کسی کم شی

ازت تصویر میگیرم.که رویای یه قرنم شی

فقط یک پلک با من باش.بگم سرتاسرش بودی

به قلبم حمله کن یک بار.بگم تا آخرش بودی

یه فصلو که نمی مونی.تویک لحظه اقاقی شو

نمیشه باتو که خوبی.به ظاهرهم کمی بد شد

به آدمهای شهرت هم علاقمند باید شد

فقط یک پلک با من باش.فقط یک پلک با من باش


/ 0 نظر / 5 بازدید