همه چیز باتو شروع نمی شود!
اما....
هیچ چیزبدون تو تمام نمی شود
حتی ....
همین دلتنگی های من!

 


/ 0 نظر / 5 بازدید