در لجبازی های تو ،گم شد غرورم


در دلتنگی های تو، گرفته شد شهامتم


در تنهایی و نهایت اندوه  تو


و بازی  تلخ  زندگی تمام شد شجاعتم


رفتی!  و شب جاده ها بی عبور شد


چون بید مجنون شکسته  شد قامتم


دریغ و درد از زمانه ی ناسازگار


حتی برای درد هم درمانده شد طاقتم


دیگر به آمدنت هم امید نیست


رفتی ! خدای من نیست شد اجابتم

/ 1 نظر / 5 بازدید
بید مجنون یا رفیق تنهایی!

تو شعرت اسم من بود .ممنون وب زیبایی داری بووووووووووس