عشق ٬همرنگ نگاهت می شود

با تو، از نام تو هم آبی ترم

خلوتی سرشار از نیلوفرم

عشق ٬همرنگ نگاهت می شود

وقتی از چشم تو ، نامی می برم

لحظه های تازه ات را مثل گل

می گذارم لابه لای دفترم

وقتی از دست زمین و آسمان

لعنت و دشنام ، می ریزد سرم؛

خستگی های خودم را ، پیش تو

در کنار دفترم می گسترم

بعد از آن ، حرف دلم را بیت بیت

اندک اندک ، بر زبان می آورم

ما دو تا ، از خویش خالی نیستیم

تو اگر یک لحظه پروازم دهی

شاید از هفت آسمان هم ، بگذرم!

/ 0 نظر / 5 بازدید