چقدر غریب شده ام میان این همه آشنا

تنهایی من ، همان انتظارم است

و انتظارم ، همان عشق!

و عشق تنها بهانه ی بودنم!

بی بهانه ام نکن!

چقدر غریب شده ام میان این همه آشنا.

چند روزی است حجم تنهایی را

بر روی قاب آبی دلم نقاشی میکنم

نه....

قلم در دست من نیست

من نقاش این تنهایی نیستم

این خاطرات شب چشمانت است

که قلم در دست گرفته..

وبه حرمت شبهای تلخ من ،

بعد رفتن تو حجم تنهایی را

بر قاب دلم نقاشی می کند
/ 1 نظر / 5 بازدید