تـکـه ای از تـو

جـایـی کـِـنـار شـانـه اَمـــ جـا مـانـدهِ

دلـَم کــه مــی گـیـرَد

سـرَمــ را روی شـانـه خـودَمـــ مـی گــذارم

تـو مـی گــــویـی:

[ آرامــ بـاش عــــزیـزمـــ ]

مـَـن مـی شـنـومـــ

/ 4 نظر / 5 بازدید
کاپیتان!

آورین ک اسم نویسنده بلاگتو تغییر دادی! :)

ترمه

باید از عشق بسازم غزلی قابل تو---غزلی ناب و صمیمانه به وزن دل تو دلی از جنس بهاراستکه تقدیم تو باد---سبز باشی و دلت خانه پاییز مباد

نیوشا

[لبخند]