رفتنت نمکی بود بر همه ی زخم هایم....

من از همه ی دنیا یکی تو را داشتم یکی خدایم را...!!!

از سرکوفت هایی که شنیدم بگویم؟

میگویند کجاست آنکه بر سینه میزدی سنگش را....

میگویند الآن با دیگریست...!!

برگرد همه دنیا را غافلگیر کن.....

"من حتـــــــــــی با خداهم شرط بسته ام"....!!!!

/ 6 نظر / 5 بازدید
مهر

عشق یعنی استخوان و یک پلا/سالها تنهای تنها زیر خاک

payam

کدام کلیپ رو نظر بدیم ؟ در جیم؟

REZA

چِرآ مَـرا خـاک نِمـیـکُنیـد تَـنَـمِ سَـرد است سـَرد... اِحسـاسـاتَـمِ یَـخ زنده اسـت قَـلبَـمِ نِـمـے زَنَـد مَـغـزَمِ فـاسِـב شُـבِه اسـت فِـقَـطـ نَـفَـس مـیکِشـَــمِ وَاُکسیـژِن هَـوآ را حَـرآمِ میکُنَـمِ در خـآک بـهِ سَـر بُـردن میـآنِ کـِرمِ هـآ اَرزِشَـشَ بیـشـتَر است از بُـودن در کِنـآر مُوجُودآتــے کِـه اِسـم خُودشـآن را گُـذاشـتـه انــد اِنسـآن خَســتـه شُـده امِ ,وب قشنگی داری هــــــــــــــــا !!![خرخون]