می رســــــــد ڪـــــــــــﮧ . . .
در خـــیــــــــال خـــــــــــود . . .
جـــــــــــاے خــــــــــالــــــــــے ام را حـــس ڪـــنـــــــــے . . .
در دلـــــت بــــــــــا بــغـــض بـــگــــــــویـــــــــــے . . .
ڪـــــــــاش ایــنــجــــــــــــا بـــــــــــود . . .
امـــــــــا مـــــن دیـــگــــــــــــر . . .
بـــــــــــﮧ خــــــــوابـــــت هــــــــــم نــمـــــــے آیـــــــــــم . . .

/ 0 نظر / 5 بازدید