در صدا کردنِ نامِ تو

یک «کجایی؟!» پنهان است،

یک «کاش می‌بودی»،

یک «کاش باشی»،

یک «کاش نمی‌رفتی»...

من نامِ تو را

حذف به قرینه‌یِ این همه دلتنگی و پرسش صدا می‌زنم.

/ 1 نظر / 23 بازدید
دهکده

داشتم پستای قدیمی و مرور میکردم... چقدر جای خالیتون حس میشه امیدوارم درگیر شادی ها باشین