جـــل الخالــــق !!!

به جـای اینـکه روحـــم جـاودان باشـد و جسـم بمیـرد،


جســـمم انگـــــــار مـانـدگـار شـده و روح نــدارم . . . !


آخر الـزمـان که می گـویـند هـمین است ؟!


16425555604327642281.jpg

/ 1 نظر / 5 بازدید
مهدی

برف های زیر پات هم آب بشه کسی نمیاد....[نیشخند]