... مادرم ...
... وقتی بهشت ...
... زیر پای توست ...
... من چه دارم ...
... که ...
... فدای تو کنم

/ 1 نظر / 5 بازدید
محمد ناصر

هیچ چیز نداریم تا فدای پدر و مادر کنیم پس فقط آنهارا دوست بداریم .........به ما هم سر بزنید[نیشخند]