وحشت از عشق که نه ............

ترس من از فاصله هاست !!!

وحشت از غصه که نه................

ترس من خاتمه هاست !!!

ترس بیهوده ندارم صحبت از خاطره هاست ..................

صحبت از کشتن ناخواسته ی عاطفه هاست !!!

کوله باری ست پراز هیچ که برشانه ی ماست ..............

گله از دست کسی نیست......................

مقصر دل دیوانه ی ماست !!!
http://www.jhocy.com/gallery/love-you-a8/ocean-love-i693.jpg
/ 5 نظر / 5 بازدید

سلام خيلي غمناك نوشتي اميدوارم به هر چي مي خواي برسي

نگین

سالها رفت و هنوز یک نفر نیست بپرسد از من که تو از پنجره ی عشق چه ها می خواهی؟ صبح تا نیمه ی شب منتظری همه جا می نگری گاه با ماه سخن می گویی گاه با رهگذران،خبر گمشده ای می جویی راستی گمشده ات کیست؟ کجاست؟ صدفی در دریا است؟ نوری از روزنه فرداهاست یا خدایی است که از روز ازل ناپیداست...؟

آزاده

یه روزایی دلم خاکستری می شه نه بارونی نه بغض آلود فقط خاکستری می شه . . .

نگین

____________.♥. ____________.♥♫♥.____________.♥. * ____________.♥♫♥♫.______-.♥♫♥. * ____________.♥♫♥♫♥._-.♥♫♥♫. * _____________.♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥. * ______-.♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥. * _.♥♫♥♫♥♫♥♥♫♥♫♥♫♥♥♫♥♫♥. * . * ______-.♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥. * . * . * .. ___________.♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥. * . * . * .. ____________.♥♫♥♫♥._-.♫♥♫♥. * . *. * . * .. ____________.♫♥♫♥.______-.♥♫♥. * .* .. ____________.♥♫♥.____________.♥. * . *. _____________.♥ ┊  ┊  ┊  ┊ ┊  ┊  ┊  ★ ┊  ┊  ☆ ┊  ★ ☆ آپم منتظرحضورگرمت هستم

نگین

مگر هنــوز بـه خاطر ،‌ تو را خيال من است ؟ كـه هر كجا به زبان تو شرح حال من است ؟ عجب ز آينه ي قلب تو ، كه در آن نقش ز بعد رفتن من ، باز هم خيال من است رضا و مهـر تو نازم كه جام زهر فـراق برابر تو ، به از شربت وصال من است رسيـد شعـر تــو و گــوشـــم آشنايي داشت به نغمه يي كه ز مرغ شكسته بال من است اگرچه سوخت چو پروانه بال تو اي دوست چو شمع سوخته تا صبح نيز حال من است شنيده ام كــه ز دوري ، هنــوز رنـجــــوري اگر چه رنج و غمت مايه ي ملال من است ولــي نــهـفتـه نــمانـد كـه ضـمـن دل تنگـــي خوشم كه باز به خاطر ،‌ تو را خيال من است