رد پاهایم را پاک می کنم

به کسی نگویید

من روزی در این دنیا بودم.
...
خدایا

می شود استعـــــفا دهم؟!

کم آورده ام ...!

/ 1 نظر / 38 بازدید
دریا استَم!

فدات شم عزیزم نمی دونستم بلاگ داری وگرنه زودتر ازینا بهت سر می زدم با افتخار لینک شدی