کسی هلم داد

وبند ناف مرا برید

و گره زد به روشنایی مهتاب

دلم گرفته بود و

اولین ترانه ...

بوی شور گریه را می داد ...


 

 

/ 1 نظر / 22 بازدید
اونییییی زهرا

تولدت مبارک [گل]