دل تنگی ام را با فاصله می نویسم!


تا شاید فاصله ای بین دلم و تنگی بیفتد!


چه خیال خامی...


این مدار فاصله، مورب است...


چندی کـه بگذرد،


دوباره می شود :


" تنگی دل"
کوتاه شود
/ 1 نظر / 5 بازدید
میترا

هعی!عجب متنی بود!راست میگی.اصلا باید بی خیالش شد[تایید]