سلام خداحافظ ...!

سلام..

...خداحافظ!

مثل آجیل شب عید می ماند.

دوستیمان را میگویم

یک مشت که از آن برداری٬ همه چیز دارد

هم پسته دارد هم نخود هم بادوم هم کشمش ...

و عجیب آنکه

با انکه حالا دستم به کف خالی ظرف  می خورد

بهانه نمی آورم 

بغض نمیکنم

دلتنگ نمیشوم

و هنوز طعم خوش روزهای گذشته را حس می کنم.

می خواهم بگویم

چه من و تو باشیم یا نباشیم

غروب زیباست و جاده وسوسه کننده است  و مسافر غریب...

می خواهم بگویم

چه من و تو باشیم یا نباشیم

آسمانِ ابری است و هوا بارانی و عاشق تنها

می خواهم بگویم 

این آمدن ها و رفتن ها

نباید غمی شود برای هر دویمان

می خواهم بگویم

خداحافظ

...سلام!


http://alive-or-dead.persiangig.ir/vedaee.jpg

                                   

خداحافظ برای تو چه آسان بود

ولی قلب من از این واژه لرزان بود

خداحافظ برای تو رهایی داشت

برای من غم تلخ جدایی داشت

خداحافظ طلوع من غروب من

خداحافظ تو ای محبوب خوب من

سلام تو طلوع پاک شبنم بود

غروب ظلمت و تاریکی و غم بود

سلام تو شروع آشنایی ها

نوید مهربونی ها تمام هم زبونی ها

خداحافظ طلوع من غروب من

خداحافظ تو ای محبوب خوب من


 

 

 Persianv.com At site

/ 0 نظر / 4 بازدید