گوشه گیر که میشوی
گوشه گوشه ی دل را خراب میکنی
تمام عاشقانه هایم را
نقش برآب میکنی
اینگونه که میشوی
از تمام نوشته ها سیر میشوم
اما
برای نگاشتنت
دوباره از واژه لبریز میشوم

/ 0 نظر / 53 بازدید