تنها به دنبال حضور توام

hamtaraneh.com

 

جاده ها پر است از یک نگاه


    و من در امتداد لحظه ها

 

بدنبال حضور دیگری هستم


  افق خاکستریست


    دم دم های غروب است


   جاده پر است از سکوت


      بوی رودخانه و صدای گنجشکان


        و من منتظر پشت پنجره


    مثل هر غروب


        پرم از نیامدن هایت    

 

/ 0 نظر / 5 بازدید