**از آن تو باد ؛ تمامی نفسهای من**


قبله من

  
چه قدر ساده و آرام،


چه قدر صبور و صمیمی،


تو در من آمیختی.


باور کن تو را در اولین نماز آرزوهایم جستجو کردم


که هنوز به قنوت گریه نرسیده  ، سلامم دادی.


بعد...
من ماندم و دستان پر دعایی


که به آسمان پر استجابت چشمانت آویخته شد.


مهربانم ، از آن تو باد ؛ تمامی نفسهای من

/ 0 نظر / 5 بازدید