** چه خوب بردی هوش از سرم با نگاهت،ای سبز چشم**
مانده بودم

     پشت پنجره های خالی از بودنت!

     توی تنهایی کوچه ای که

     سهمی نداشت از نگاه رنگی ات!

     مهتاب؛

         پشت ابرهای بی باران

         خواب بود...

     کوچه؛

         دل گرفته و سرد

         در طلسم تنهایی عشقی که

         سراب بود...

      

     تو آمدی!

     میان کوچه ای که

     چشمهایت را کم داشت...

     آمدی،

     با بارش مهربانی ات

     به چشمهایی که نم داشت!

     و نوازشگر دستهایت

     به خسته تنی که

     غم داشت!

      

     تقدیر؛

         دیدن برق چشمانت بود و

         بالیدن کوچه

         به ستاره اش...

     و تعبیر؛

         خواب منه خواب زده ای

         که تو بودی

         فرشته اش...

      

     چه خوب آمدی!

     چه خوب ماندی در پس نگاه ابری ام

     چه خوب بردی هوش از سرم

     با نگاهت،

     ای سبز چشم،

     گم می شوم با واژه ها

     مست می شوم در کوچه ها

     و دیگر منی نمی ماند

     که از تو بگوید!

     از تو و حال و هوایی آشنا...

     

     برای سرودنت،

     شعرهایم همه خیس

     واژه هایم همه ناب

     دستهایم همه ناز

     چشمهایم همه باز

     و منه کوچه نشین

     میان نقطه چین های دلم

     وا مانده ام...

     به دنبال ردپایت

     میان کوچه ها جا مانده ام

     صیاد دلم شدی و

     از نگاهت تیر خورده ام...

     

     آهای، صیاد... چه می کنی؟

                               شتاب کن!

     دستهای دلم بسته ست،

     نفسی باقیست،

                    بگیر و

                           خلاص کن...!


/ 1 نظر / 7 بازدید
همدل

سلام دلربایی عصرانه خوبی بود واقعا زیبا بود و در حد تبریک و تقدیر پسند کردم،امید آن دارم که با کمک دوستان ،مطلب برتر هفته شود و تقدیر دوستان ،مایه ای شود در جهت شکوفایی قلمتان همواره شاد و شادکام باشین[گل]