چه خبر از دل تو؟

مثل نفسهای کوچک دل من می گیرد ؟

یا به یک خنده ی چشمان پر از ناز کسی میمیرد ؟

چه خبر از دل تو ؟

دل مغرور تو هم

مثل دل عاشق من می گیرد ؟

مثل رؤیای رسیدن به خدا ..

... همه شب تا به افق

دل من نیز آزادگی قلب تو .

... پر می گیرد ؟

چه خبر از دل تو ؟

/ 0 نظر / 5 بازدید