دیوانگـــــی بد نیست

برای یک بار هم که شده

دیوانـــه تر از من باش

و بگذار چنان گــم شوم در تــو

چنان گـــم شوی در مــن

که یکــی دیده شویم از بالا

 و خـــدا خیـــــال کند...

یکی از ما دو نفر را گـــــم کرده است...

/ 0 نظر / 5 بازدید