**برای چیزهایی که نبود...**میان ابرها سیر می‌کنم 

هر کدام را به شکلی می‌بینم 

که دوست دارم

می‌گردم و دلخواهم را پیدا می‌کنم 

میان آدم‌ها اما 

کاری از دست من ساخته نیست 

خودشان شکل عوض می‌کنند 

بـرای اتـفـاق هـایی که نـمی افـتـد … 

بـرای دستـی کـه نـگـرفـتم 

بـرای اشکـی کـه پـاک نـکـردم 

بـرای بوسه ای کـه نـبــود 

بـرای دوسـتـت دارمـی کـه مـرده بـه دنـیـا آمــد 

بــرای مـن کـه وجـودم نـبـودن اسـت

مرا ببخش

/ 1 نظر / 50 بازدید
لیلا

بسیار عالی بود . . . {-35-}