می رقصم و جنبشی در آهنگم نیست

سازدل هیچ کس هماهنگم نیست

دلداری من نمی دهد هیچ دلی

دلتنگ کسی شدم که دلتنگم نیست

/ 3 نظر / 26 بازدید
کلبه شعر

من اینجا بس دلم تنگ است. وهر سازی که می بینم بد آهنگ است. بیا ره توشه برداریم. قدم در راه بی برگشت بگذاریم. ببینیم آسمان هر جا آیا همین رنگ است

دهکده

مجبورشدم به هر كسى رو بزنم در محضرهرغريبه زانو بزنم تحقيرشدم چون كه فراموشم شد يك سر به شما ضامن آهو بزنم.