روزی هزار بار . . .

باید برای دوستانم توضیح بدهم

که در دنیای بیرون از متن هایم

پای هیچ عشقی وسط نیست

باور که نمی کنند . . .

جان تو را قسم می خورم...!

/ 1 نظر / 5 بازدید