عابرانی که از کنارم می گذرند

مست عطر تنم      

می شوند و          

نامش را که  می پرسند             

      دلم می لرزد           

چگونه بگویم خاطرات توست...؟

/ 0 نظر / 5 بازدید