هنوز که هنوز است !!! ♥
همان جای قبلی ;
همان قسمت دست نخورده ی دلم نشسته ای ♥
هنوزهم که هنوز است !!! ♥
صبح هابه شوق
توبیدار می شوم
وشبها با دنیایی ازدل تنگی می خوابم ♥
هنوز هم که هنوز است !!! ♥
برایم همان طراوت روز اول را داری ♥
ومن ... ♥
هنوز هم که
هنوز است از شوق تو لبریز می شوم ♥
هنوز هم که هنوز است !!! ♥
برایم با تمام دنیا فرق می کنی ♥
بگو زمان بگذرد ♥
مکان عوض شود ♥
دنیا مرا به بازی بگیرد ♥
باز هم تو برایم همان فراتر از ,, عشقی ,, ♥
بدون ذره ای از تغییر .... ♥
/ 2 نظر / 22 بازدید
محمود

سلام آتنا خانم وبلاگ خوبی داری امایه کمی غمناکه ببخشیدمثل اینکه شماعاشق کسی هستین ومنتظراومدنش انشا الله که به آرزوت برسی [گل]

محمود

سلام آتنا خانم وبلاگ خوبی داری امایه کمی غمناکه ببخشیدمثل اینکه شماعاشق کسی هستین ومنتظراومدنش انشا الله که به آرزوت برسی [گل]